ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η «Τεχνοδράση» ή International Action Art είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ιδρυθείσα το έτος 2010.   Σκοποί της εταιρείας είναι η διαφύλαξη, διάσωση, διάδοση και προστασία του παραδοσιακού και του σύγχρονου πολιτισμού, η ελεύθερη ανταλλαγή και διακίνηση πολιτιστικών πληροφοριών και ιδεών, η διοργάνωση πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που προάγουν την πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας και η προαγωγή της ειρήνης, της φιλίας και της αμοιβαίας συνεργασίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης της Ισότητας και των Δικαιωμάτων των Γυναικών και της Νέας Γενιάς και της κατανόησης ανάμεσα στους ανθρώπους που υπηρετούν την πολιτιστική ανάπτυξη κάθε χώρας.