ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ INTERNATIONAL ACTIONART ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ACTIONART


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ


ΑΠΟ ΤΗΝ INTERNATIONAL ACTIONART
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

italika
Στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών δράσεων της Τεχνοδράσης (International Actionart) και του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων λειτουργούν κοινωνικά σεμινάρια Ιταλικής Γλώσσας.


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες που είναι μέλη και φίλοι του Ομίλου μας .
Καλύπτει όλα τα επίπεδα ,από εντελώς αρχάριους έως και επίπεδο Γ1.
Το μάθημα γίνεται με βάση την επικοινωνιακή μέθοδο διδασκαλίας και εκτός από τη
γραμματική,δίδεται έμφαση στον προφορικό και γραπτό λόγο ώστε οι μαθητές να είναι
σε θέση να επικοινωνήσουν στα Ιταλικά με άνεση. Γίνεται χρήση αυθεντικού ακουστικού υλικού από την Ιταλική γλώσσα καθώς και άλλων οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας.
Τα μαθήματα Ιταλικών θα πραγματοποιηθούν από την κα Βένια Μύταρη ενεργό μέλος του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων , απόφοιτη του
Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και κατόχος Μεταπτυχιακού
Διπλώματος (MASTER) στη Μετάφραση- Μεταφρασεολογία του Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κα Μύταρη διαθέτει πολυετή πείρα στην διδασκαλία της
Ιταλικής γλώσσας σε ενήλικες ,τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα,
είναι εξετάστρια του Υπουργείου Παιδείας και έχει ζήσει και εργαστεί στην Ιταλία.
Τα καινούρια τμήματα για τα σεμινάρια ξεκινάνε μέσα Σεπτεμβρίου. Θα πραγματοποιούνται σε έναν εκπαιδευτικό χώρο,άρτια διαμορφωμένο που βρίσκετε πλησίον του κρατικού νοσοκομείου της Νίκαιας.


Δηλώστε το ενδιαφέρον σας για την εκμάθηση της γλώσσας κάνοντας την αίτηση σας.